Warunki korzystania

1. Definicje

1.1. Strona - strona internetowa energycasino.world.

1.2. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę energycasino.world.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Korzystanie z strony energycasino.world oznacza akceptację niniejszego regulaminu w pełnym zakresie.

2.2. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z witryny energycasino.world.

2.3. W razie nieakceptacji regulaminu, Użytkownik nie powinien korzystać z strony energycasino.world.

3. Warunki korzystania

3.1. Korzystanie z witryny energycasino.world jest dozwolone osobom pełnoletnim zgodnie z przepisami prawa.

3.2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z witryny energycasino.world zgodnie z przepisami prawa, zasadami prawidłowego łączności internetowej oraz niniejszym regulaminem.

4. Zakazane czynności

4.1. Użytkownik nie może, bez zgody strony energycasino.world, wykorzystywać zawartości strony do celów komercyjnych.

4.2. Zabronione jest publikowanie treści o charakterze erotycznym, wulgarnym, obraźliwym, naruszającym prawa autorskie lub treści podważających zasady etyczne.

4.3. Użytkownik nie może próbować dostępów nieautoryzowanych do systemów informatycznych związanych z witryną energycasino.world.

5. Odpowiedzialność

5.1. Strona energycasino.world nie odpowiada za ewentualne szkody wynikające z korzystania z witryny przez Użytkownika, w tym szkody spowodowane wirusami, utratą danych, przerwą w działaniu strony lub zawartością zamieszczoną na stronie przez osoby trzecie.

5.2. Użytkownik korzysta z witryny na własne ryzyko.